“โอม ภวัต – ฟ้า ยงวรี” พรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ร่วมแถลงข่าว “งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” ผ่านระบบออนไลน์

แกรมมี่  นำทีมนักแสดง  จีเอ็มเอ็มทีวี  โอม – ภวัต  จิตต์สว่างดี  และฟ้า – ยงวรี  อนิลบล  ร่วมงาน
แถลงข่าว  งานเทียนส่องใจ  เนื่องในวันเอดส์โลก  “ยุติความเหลื่อมล้ำ  ยุติเอดส์”  โดย  ศูนย์วิจัยเอดส์  สภากาชาดไทย  ในฐานะพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี  2564  ซึ่งตรงกับวันที่  1  ธันวาคม  ของทุกปี  เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาเอดส์  และให้ความสำคัญในการร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา  รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ  ลดการตีตรา  และลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อ   โดยศิลปิน
ทั้งสอง  ได้ร่วมถ่ายสื่อประชาสัมพันธ์อีกด้วย

โอม – ภวัต  จิตต์สว่างดี  เปิดเผยว่า

“รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ  ที่ได้รับโอกาสให้เป็นพรีเซ็นเตอร์  งานเทียนส่องใจ  เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2564  ผมอยากจะให้คนในสังคมร่วมมือร่วมใจ ไม่ละเมิดสิทธิผู้ติดเชื้อ ให้ผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนกับพวกเรา  ก็จะเป็นการขจัดปัญหา  ลดการตีตรา  และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการคุ้มครอง ปกป้องสิทธิ ต่อผู้ติดเชื้อได้อีกด้วยครับ”

ฟ้า – ยงวรี  อนิลบล  เปิดเผยว่า

“ ในฐานะที่ฟ้าเป็นพรีเซ็นเตอร์  งานเทียนส่องใจ  เนื่องในวันเอดส์โลก  ประจำปี 2564  ฟ้าคิดว่า 
ความเหลื่อมล้ำ  แสดงให้เห็นว่า  มีการเข้าถึงการรับรักษาและการป้องกันที่ไม่เท่ากันในสังคม ฟ้าจึงเห็นด้วยกับมาตรการ ในเรื่องของการเข้าตรวจได้ฟรี  ตามสถานพยาบาลต่างๆ  รวมไปถึงการแจกถุงยางอนามัยและ
ยาเพร็พฟรี  ที่จะช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้ค่ะ ”