ซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจชาวไทยอย่างน้องเป่าเปา รางวัล LINE STICKERS AWARDS 2017

ซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจชาวไทยอย่างน้องเป่าเปา รางวัล LINE STICKERS AWARDS 2017

รางวัลสติกเกอร์ขวัญใจมหาชน
 (People’s Choice Award) ได้แก่ สติกเกอร์ชุด PAO PAO นำความน่ารักของซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจชาวไทยอย่างน้องเป่าเปา ลูกสาวของกุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ และบี้ KPN มาถ่ายทอดเป็นสติกเกอร์น่ารักๆ ในอิริยาบถต่างๆ สร้างปรากฎการณ์เป็นสติกเกอร์ที่ทำยอดดาวน์โหลดในวันแรกได้สูงสุดของปี 2017

รางวัลสติกเกอร์ขวัญใจมหาชน (People's Choice Award) ได้แก่ สติกเกอร์ชุด PAO PAOรางวัลสติกเกอร์ขวัญใจมหาชน (People's Choice Award) ได้แก่ สติกเกอร์ชุด PAO PAO (2)

Facebook Comments