DIY BANANA SPLIT MANICRE

อุปกรณ์

1. สีทาเเล็บ

2. พู่กัน

วิธีทำ

ทาสีพื้นในแต่ละนิ้ว รอให้สีแห้งแล้วทาเป็นชั้นๆ ตามภาพ

 

DIY-Banana-Split-Manicure-8-600x900

Thank You : www.studiodiy.com