5บทเพลงพระราชนิพนธ์ของ ‘ในหลวง ร.9’

5บทเพลงพระราชนิพนธ์ของ ‘ในหลวง ร.9’

แสงเทียน (Candlelight Blues)


ยามเย็น (Love at Sundown)

 

สายฝน (Falling Rain)

 

ใกล้รุ่ง (Near Dawn)

 

ชะตาชีวิต (H.M. Blues)

Facebook Comments