แสดงความยินดีกับเหล่า ดาราศิลปินคนดัง เรียนจบแล้วปี2560!

แสดงความยินดีกับเหล่า ดาราศิลปินคนดัง เรียนจบแล้วปี2560!

เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าปลีก มหาวิทยาลัยรังสิต

เจมส์-จิรายุ-3เจมส์-จิรายุ-2เจมส์-จิรายุ-1

น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์
วิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

น้ำตาล-3น้ำตาล-1น้ำตาล-2

 

นายแพทย์ เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช หรือ ริท เดอะสตาร์
ริทก็สามารถคว้าปริญญากจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ritz-1ritz-4ritz-5

 

เต๋า เศรษฐพงศ์
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

เต๋า1เต๋า2

 

มายด์  ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

มายด์-ลภัสลัล-จิรเวชสุนทรกุล-7มายด์-ลภัสลัล-จิรเวชสุนทรกุล-8มายด์-ลภัสลัล-จิรเวชสุนทรกุล-1

 

เก้า จิรายุ ละอองมณี
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

เก้า-จิรายุ-2เก้า-จิรายุ-4

Facebook Comments