“โปรโมชั่น My MOM, My Sup’ Tar “แม่ฉันเจ๋งที่สุด

“โปรโมชั่น My MOM, My Sup’ Tar “แม่ฉันเจ๋งที่สุด

 

My MOM, My Sup’ Tar “แม่ฉันเจ๋งที่สุด”

วันแม่ปีนี้ โพสต์ภาพแม่สไตล์โปสเตอร์หนัง พร้อมตั้งชื่อหนังให้แม่

ลุ้นรับฟรี!! ตั๋วหนัง 6 ที่นั่ง วันนี้ – 13 สิงหาคมนี้เท่านั้น

ร่วมสนุกกับกิจกรรม My Mom My Sup’Tar แม่ฉันเจ๋งที่สุด เพียงโพสต์รูปคุณแม่ในสไตล์โปสเตอร์หนังพร้อมตั้งชื่อภาพยนตร์ที่คิดว่าเหมาะสำหรับคุณแม่ของคุณ โพสต์ใดมียอด Like มากที่สุด 20 อันดับแรก รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 6 ที่นั่ง จำนวน 20 รางวัล ใส่ชื่อ – นามสกุลจริงตามบัตรประชาชน พร้อม E-Mail ลงในช่อง Comment ใต้ภาพ

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม
– ตั้งแต่ วันนี้ – 13 ส.ค. 61
– ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 ส.ค. 61

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
1. ผู้โชคดีต้องเป็นแฟนเพจ Facebook “WeLoveSF”
2. ทีมงานคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 20 คน จะพิจารณาผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นเพื่อรับรางวัลแทน
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำเกิน 1 ชื่อ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
6. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น
8. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ – สกุล และสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
9. งดการนำบัตรประชาชนของผู้โชคดีให้ผู้อื่นมารับแทน
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะรับของรางวัลที่ บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น อาคาร MBK TOWER ชั้น10 (กรณีที่ลูกค้าอยู่ใกล้เคียงสาขาอื่นในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด โปรดแจ้งสาขาโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่สะดวกไปรับของรางวัล )
11. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://th-th.facebook.com/WeLoveSF/photos/a.151087775832.142970.148069940832/10156413657910833/?type=3

Facebook Comments