9 คำสอนของพ่อหลวงที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจ

9 คำสอนของพ่อหลวงที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจ

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคมนี้ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ด้วยแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ที่เราสามารถน้อมนำมาเป็นข้อคิดดีๆ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคำสอนของพ่อหลวงที่จะยังคงอยู่ในใจของเราตลอดไป…

 

สั่งซื้อ Kazz Magazine เล่ม 147 ฉบับเดือน ตุลาคม

หรือดาวน์โหลด E-Book

Facebook Comments