กรมควบคุมโรค เผย 20 อันดับอาชีพติดโควิด-19 มากที่สุดในไทย

วันที่ 21 เม.ย.2563 กรมควบคุมโรค เปิดเผยสถิติ 20 อาชีพ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในประเทศไทย โดยพบว่าอาชีพ รับจ้างทั่วไป/ฟรีแลนซ์ มีผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ซึ่ง 20 อันดับแรก ที่มีการติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย

 1. อาชีพรับจ้างทั่วไป/ฟรีแลนซ์ พบ 395 ราย
 2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 308 ราย
 3. พนักงานบริษัทและโรงงาน 235 ราย
 4. พนักงานในสถานบันเทิง 176 ราย
 5. นักเรียนนักศึกษา 164 ราย
 6. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 140 ราย
 7. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 109 ราย
 8. พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ดูแลบ้าน 106 ราย
 9. ว่างงาน 69 ราย
 10. เกษตรกร (ปลูกพืช) 69 ราย
 11. นักท่องเที่ยว 55 ราย
 12. เด็กเล็ก/ในปกครอง 34 ราย
 13. พนักงานโรงแรม 33 ราย
 14. พนักงานขับรถโดยสาร/รถตู้/รถแท็กซี่ 27 ราย
 15. เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน 15 ราย
 16. มัคคุเทศก์/ไกด์ทัวร์ 10 ราย
 17. เจ้าหน้าที่สนามบิน 9 ราย
 18. พระสงฆ์/สามเณร 6 ราย
 19. พนักงานในร้านอาหาร/สถานบันเทิง 6 ราย
 20. ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา 2 ราย

เครดิต : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สั่งซื้อ Kazz Magazine ได้ที่

Facebook Comments