กติกาการเข้างาน Kazz Awards 2019

เงื่อนไขกันเข้างาน KAZZ Awards 2019 สำหรับสมาชิก

– สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ 12 เดือน จะได้รับสิทธิ์ บัตรที่นั่ง จำนวน 1 ที่นั่ง กรณีชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศเปลี่ยนเป็นรับ 12 เล่มได้ (สงวนสิทธิ์เฉพาะต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้น) การสมัครสมาชิกรายปีทางนิตยสารจะจัดส่ง บัตรสมาชิก Kazz Magazine พร้อมกับกระเป๋าผ้า Kazz Magazine 1ใบ (ตามที่ตัวอย่างและตามที่ระบุเลือกภาพของบัตรสมาชิก)

– การลงทะเบียนเข้างานบนเว็บไซต์ กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล รหัสสมาชิก(ทางบริษัทจะส่ง รหัสสมาชิก ไปทาง SMS ไปเพื่อสามารถนำมายืนยันการลงทะเบียน ภายใน 24 ชั่วโมง) และข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วน (1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ 1 ที่เท่านั้น)

– เมื่อลงทะเบียนเข้างานสำเร็จแล้ว สามาถมารับบัตรก่อนวันงานได้ ที่บริษัท เหมฤทธิ์ จก (สำนักงานKAZZ) ภายในวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือสามารถรับในวันงานวันที่ 8 พฤษาคม 2562 บริเวณหน้างาน ภายในช่วงเวลาเวลา 11.00 – 16.00 น. (ถ้าไม่มาตามเวลาถือว่าสระสิทธิ์) โดยการยื่นบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆเพื่อยืนยันตัวตน 

สมัครสมาชิก Kazz Magazine ได้ที่
https://kazzmarket.com/product/member/kazz-member/

ลงทะเบียนเข้างานสำหรับสมาชิกได้ที่
https://kazzmarket.com/register-member-form/

เงื่อนไขกันเข้างาน KAZZ Awards 2019 สำหรับบุคคลธรรมดา

– 1 คำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ Kazz Market สามารถแลกรับบัตรเข้างาน Kazz Awards 2019 ได้ 1 ที่ (บัตรยืน) 

– ลงทะเบียนเข้างานบนเว็บไซต์ กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล รหัสการสั่งซื้อสินค้า และข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วน (1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ 1 ที่เท่านั้น) ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน สิทธิ์เข้างานมีจำนวนจำกัด

– ต้องเป็นรหัสการสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น (หากนำรายการสั่งซื้อก่อนวันที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้างาน)

– เมื่อลงทะเบียนเข้างานสำเร็จแล้ว สามาถมารับบัตรก่อนวันงานได้ ที่บริษัท เหมฤทธิ์ จก (สำนักงานKAZZ) ภายในวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือสามารถรับในวันงานวันที่ 8 พฤษาคม 2562 บริเวณหน้างาน ภายในช่วงเวลาเวลา 11.00 – 14.00 น. (ถ้าไม่มาตามเวลาถือว่าสระสิทธิ์) โดยการยื่นบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆเพื่อยืนยันตัวตน 

ซื้อนิตยสาร Kazz Magazine ได้ที่
https://kazzmarket.com/product-category/store/kazz-magazine/

ลงทะเบียนเข้างานบุคคลธรรมดาได้ที่
https://kazzmarket.com/general-public-form/

กฏการเข้างาน Kazz Awards 2019

– ไม่สามารถรับบัตรแทน หรือโอนสิทธิ์การเข้างานให้ผู้อื่นได้

– ประตูเข้างานจะเปิดระยะเวลา 15.00 – 17.00 น. หากประตูปิดจะไม่สามารถเข้างานได้

– ห้ามนำแท่งไฟที่มีความยาวเกิน 30 เซนติเมตร ป้ายไฟทุกชนิดที่มีขนาดเกิน A3 และป้ายที่มีไม้เสียบ และขาตั้งป้ายเข้างาน

– ห้ามนำเก้าอี้พับ, บันไดขนาดเล็ก, กระบองลม, ลูกโป่ง, ลูกบอล, นกหวีด, แตร, โทรโข่ง,ผ้าเชียร์ขนาดเกิน 20 X 80 เซนติเมตร และแบนเนอร์ทุกชนิดเข้างาน

–  ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด อาวุธ วัตถุมีคม วัตถุระเบิด และวัตถุอันตรายอื่นๆเข้าคอนเสิร์ต

***หากมีผู้ไม่ปฎิบัติตามกฏ เนื่องจากมีการฝ่าฝืนระเบียบข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงจะดำเนินการเชิญผู้ฝ่าฝืนออกจากบริเวณงานได้ทันที

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้างาน Kazz Awards 2019

สำหรับสมาชิก 

  1. สมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ www.kazzmarket.com
  2. ทางบริษัทจะส่งรหัสสมาชิกไปให้ทางระบบ SMS ภายใน 24 ชั่วโมง
  3. นำรหัสสมาชิกมาลงทะเบียนในหน้า Register และไปที่แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับสมาชิก กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง (1 รหัสสมาชิกสามารถลงทะเบียนได้แค่ 1 สิทธิ์เท่านั้น)
  4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จหมดแล้วจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันในการลงทะเบียน

สำหรับบุคคลธรรมดา

  1. ซื้อหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เล่มไหนก็ได้
  2. นำรหัสการสั่งซื้อ (สามารถดูได้ใน Email ของท่าน หรือหน้าเว็บไซต์) มาลงทะเบียนในหน้า Register และไปที่แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง (1 รหัสสมาชิกสามารถลงทะเบียนได้แค่ 1 สิทธิ์เท่านั้น)
  3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จหมดแล้วจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันในการลงทะเบียน
Facebook Comments