วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้จะอธิบายวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของเรา เราจะมีการทบทวนนโยบายนี้เป็นบางครั้ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะเป็นปัจจุบัน หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแสดงเวอร์ชันล่าสุดไว้ที่นี่ เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบในครั้งถัดไปที่คุณใช้บริการของเราหรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

วิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมกับทางเราในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ ในกรณีที่จำเป็น เพื่อดำเนินการหรือปฏิบัติตามสิทธิหรือข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามปกติในลักษณะที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้  ซึ่งผู้ที่ใช้บริการของเรา จะถูกรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล แต่เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลมากเกินกว่าที่เราจำเป็นต้องใช้

วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อปฏิบัติตามเหตุผลทางกฎหมายเท่านั้น จากนั้นเราจะลบทิ้งหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ เราจะดำเนินการกับข้อมูลแตกต่างกันไปตามการใช้งาน แต่คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะเมื่อคุณขอให้เราดำเนินการ เมื่อเป็นส่วนสำคัญของการทำธุรกิจกับคุณ และเพื่อให้บริการกับคุณ หรือเมื่อเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพราะการดูแลความเป็นส่วนตัวของคุณนั้นเป็นมาตรฐานในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณที่เราให้ความสำคัญ  นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เราพัฒนาหรือปรับปรุงบริการของเรา ด้วยวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ เราจะดำเนินการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจ และลดแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบใดๆ ต่อคุณโดยไม่เจตนา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ในการประมวลผลข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ตำแหน่งที่ตั้งที่เราจัดเก็บข้อมูลของคุณ

คุณจะพบโฆษณาที่หลากหลายในขณะที่ใช้บริการของเรา และอาจเห็นแพลตฟอร์มอื่นๆ โฆษณาเหล่านี้อาจมาจากเราหรือบุคคลที่สาม และอาจได้รับการปรับแต่งเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่คุณเห็น อาจมีรายละเอียดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหา หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป แต่จะไม่มีชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจสามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณได้ หากคุณต้องการจัดการวิธีการใช้งานข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

การใช้งานข้อมูลของคุณเพื่อการโฆษณา

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อนำส่ง ปรับแต่ง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับบุคคล และวิเคราะห์บริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทมีนโยบายการคืนเงินชำระต่อเมื่อลูกค้าไม่ได้รับสินค้า และ/หรือบริการนั้น แต่ลูกค้าต้องได้ทำการชำระเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่เราได้กำหนดไว้