ธ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแก่คนบันเทิงรุ่นใหม่

jpg-ebook

ธ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแก่คนบันเทิงรุ่นใหม่


กว่าหนึ่งปีแล้วที่คนไทยต้องพบเจอกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ความโศกเศร้าอันหาที่สุดมิได้จากก้นบึ้งแห่งหัวใจคนไทยทุกดวง กับการสูญเสีย “พ่อ” พ่อหลวงผู้เป็นทุกสิ่ง การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ธ ผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยยาวนานกว่า 70 ปี แม้ว่าเวลาหนึ่งปีที่ผ่านไปอาจพอทำให้เราคลายความเศร้าโศกกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้ ด้วยวิถีแห่งชีวิตที่จำต้องดำเนินไป หรือการเข้ากราบพระบรมศพเพื่อถวายความอาลัยรักและการระลึกถึงพ่อแห่งแผ่นดินผู้นี้ หากแต่ความเศร้าอันยิ่งใหญ่นั้นก็ยังไม่จากไป เพราะในเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นเดือนตุลาคมที่ชนชาวไทยจะต้องจดจำไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แสดงถึงการจากไปของพระองค์อย่างแท้จริง แม้ไม่รู้ว่าความโศกเศร้านี้จะอยู่ในหัวใจของคนไทยอีกนานเท่าไหร่ แต่มีอีกหลายสิ่งที่เราจะสามารถทำเพื่อเก็บเรื่องราวและคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดินให้อยู่กับเรา ส่งต่อ ถ่ายทอด และเผยแพร่ต่อไปให้กลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับ มหากษัตริย์ภูมิพล ผู้เป็นเทวดาในร่างมนุษย์ ที่สถิตในใจคนไทยไปตราบสิ้นแผ่นดิน
ทางผู้จัดทำรู้สึกเศร้าโศก และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ผู้เป็นศูนย์รวมใจของชนชาวไทยทั้งชาติ เพื่อบันทึกเรื่องราวและถ่ายทอดประสบการณ์ของคนบันเทิงรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งยึดหลักคำสอนของพ่อในการใช้ชีวิตตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตจนถึงปัจจุบัน ที่จะถ่ายทอดมุมมองของการดำเนินชีวิต การทำงาน แรงบันดาลใจ และการเสียสละเพื่อผู้อื่น เพื่อเป็นจดหมายอีกหนึ่งฉบับสำหรับเก็บบันทึกสิ่งที่พ่อทำและส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป

jpg-ebook2     โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในตำแหน่งกองบรรณาธิการ KAZZ MAGAZINE


*อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ธ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแก่คนบันเทิงรุ่นใหม่ ของ Kazz Magazine     ได้ที่ https://issuu.com/pqpraew/docs/new1

*สามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ธ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแก่คนบันเทิงรุ่นใหม่ ของ    Kazz Magazine   ได้ที่ https://goo.gl/forms/bbRbIrNdNH3nTmTL2