พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9

0001

พระอัจฉริยภาพของพระองค์อันทรงเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ คุณค่าและความดี

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

พระองค์ทรงเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเรียนการเป่าแซกโซโฟน การเขียนโน้ตเพลง พระองค์ทรงเครื่องดนตรีได้หลายประเภท เช่น แซกโซโฟน เปียโน และกีตาร์ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระองค์เองมาตั้งแต่ พ.ศ.2489 รวมทั้งสิ้น 48 เพลง ล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงที่ไพเราะและมีความหมายดี ซึ่งพระองค์ท่านได้รับการให้เป็นองค์อัครศิลปินแห่งชาติ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยบันไดเสียงของดนตรีไทยและมีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป

0006

พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

ภาพที่เราเห็นจนคุ้นตา เมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด ทรงพกกล้องติดไปด้วยเสมอ เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 8 พรรษา ทรงได้รับพระราชทานกล้องถ่ายภาพตัวแรกจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงโปรดการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก ในระยะแรกทรงถ่ายภาพด้วยกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสง จึงต้องคำนวณความเร็วของแสงด้วยพระองค์เอง ทำให้พระองค์ทรงเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพ นอกจากนี้พระองค์ทรงประดิษฐ์แผ่นกรองแสงสำหรับถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงเชี่ยวชาญในการล้างฟิล์ม อัดขยายภาพขาวดำและภาพสีอีกด้วย

พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถโดดเด่นในด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน ต่อมาทรงตระหนักว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกนิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงทรงศึกษาเพิ่มเติมจนเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เมื่อทรงมีเวลาว่างได้ทรงพระราชนิพนธ์แปลบทความจากวารสารและหนังสือภาษาต่างประเทศหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์หนังสือที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ พระมหาชนก และ ทองแดง ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมของพระองค์ท่าน ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนไทยหลายคนยึดเอาเป็นแบบอย่างที่ดี

0007

พระอัจฉริยภาพด้านการช่าง

พระองค์ทรงมีฝีพระหัตถ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านงานช่างมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าใช้เอง ทรงสร้างเครื่องรับวิทยุร่วมกับพระเชษฐาธิราช ทรงประดิษฐ์เครื่องร่อนที่บินร่อนได้จริง งานช่างที่ทรงสนพระราชหฤทัยมากที่สุดก็คือ การต่อเรือใบ ทรงใช้ความรู้พื้นฐานทั้งช่างไม้ ช่างโลหะ ช่างกล คิดค้นออกแบบและสร้างเรือใบตามมาตรฐานสากลด้วยพระองค์เอง เรือใบที่ทรงออกแบบให้มีความเหมาะสมกับคนไทยคือ เรือใบมด ทรงออกแบบและต่อเรือด้วยพระองค์เองและได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ซึ่งพระองค์เองทรงพัฒนาเรือแบบนี้ต่อมาเรื่อยๆ

 00020003

พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ

งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่พระองค์สนพระราชหฤทัยมาก ทรงฝึกฝนการเขียนภาพด้วยพระองค์เอง ทรงศึกษาเทคนิคการวาดภาพจากตำราต่างๆ แล้วทรงนำไปฝึกฝนปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนเชี่ยวชาญ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีฝีพระหัตถ์ในด้านประติมากรรมอีกด้วย ผลงานที่สำคัญของพระองค์ท่าน คือ ประติมากรรมลอยตัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา

ครั้งทรงพระเยาว์ทรงโปรดเล่นกีฬาต่างๆ เช่น เรือใบ แบดมินตัน สกีน้ำและการออกกำลังพระวรกายด้วยการว่ายน้ำ ทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละชนิดอย่างละเอียด และทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นอย่างมาก ทรงเคยเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 โดยการแข่งขันครั้งนั้นทรงชนะเลิศ และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกร

00040005

Facebook Comments