เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน 1 วิถีในนา

3 book_482

เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน 1 วิถีในนา

ผู้เขียน : สายลมลอย

เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน ผลงานของ ‘สายลมลอย’ บล็อกเกอร์หนุ่มที่ทิ้งชีวิต
เมืองกรุงกลับสู่ท้องทุ่งเล็กๆ ในอำเภอ สวี และใช้ที่นาราวสองไร่ มรดกชิ้นสุดท้ายจากบรรพชนเป็นห้องทดลอง เรียนรู้ และ จดบันทึก ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ตัวอักษรในสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่โลดแล่นอยู่บนโลกโซเชียล มีกลุ่มผู้ติดตามอ่านอย่างเหนียวแน่นมากว่า 13 ปี…

First, let’s talk real or fake cartier rin about the most controversial McDonald’s in the movie. When the villain himself held a spectacular mejores replicas de reloje fake rolex bac banquet for Colin Firth in a luxurious hall, the villain’s dangerous franck muller fake watche diamond painting kits full dril and deadly assistant slowly came how to fill the clay pen for diamond painting too with a large plate. black and blue wig I think it was a human head or something bloody. Or is it a magnificent and sumptuous western food? When the atmosphere of the conspiracy was disney diamond paintin very tense, a big ‘M’ appeared, many people laughed omega replica usat and an excess was inserted. Although this absurd scene does not contradict the overall character how to make a troll wig of the film, it also accurately reflects the director’s cultural attitude.