รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม “คนดี อาสาทำดีถวายแม่หลวง” กับศิลปิน เบลล์-ฝน จากฮอร์โมน เดอะซีรี่ย์กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากไม่มีหรือเขียนชื่อผิดกรุณาแจ้งมาที่

Line : Kazzmagazine, pittynun

Facebook : Kazzmagazine

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2192-5263-4, 09-7050-0222, 09-7292-3655

รายชื่อ

1. สุปรียา เชื้อสะอาด
2. จันทิชา ปรีชาธีระกุล
3. อัญชลี มั่งพล
4. ภิญญดา บุตรชา
5. อัจฉราภรณ์ นาคนิยม
6. พิชญา ชาวน่าน
7. น.ส.ณัฐยา พรมวัง
8. น.ส.ศนันธฉัตร มหัจฉริยวงศ์
9. กัญญ์ยาวีร์ ขัดติหิรัญกุล
10. วรรัตน์ สกุลคุณากร
11. นิภาพร เปล่งศรี
12. จิตตราภรณ์ ชัยบุรินทร์
13. ชยานันท์ วัฒนานุกิจ
14. ชื่นชม ฤชุพัฒนาวงษ์
15. ศศิธร สลีอ่อน
16. วชิราภรณ์ มะปะตัง
17. เจตนดา สีทองสุรภณา
18. จุฑามาศ บัวภา
19. ณัฐวีณ์ ปัญญาไชยวัชร์
20. น.ส. พีรชา มณีชาติ
21. น.ส. อรวรรณ เชิดชู
22. นธภร อภิธนาสิทธิคุณ
23. ทิพย์สุดา ดอกกะฐิน
24. เบญจวรรณ วงศ์สุรินทร์
25. สุรเชษฐ์ วงษ์เอก
26. จิตตวดี คงเติม(แพร์)
27. สุภาพร สมจิตร – พี่หน่อง
28. ทยิดา จงพัชราคม
29. ศรัญญา แก้วมะ-ฝน
30. เบญจมาภรณ์ พรหมประสงค์-โอ๋
31. ณัฏฐา เสาวมล – นุ่น
32. กุลยา เจริญกิจเกษตร – อิง
33. สายรุ้ง พินิจการณ์กุล – ย้ง
34. เสาวลักษณ์ คงยืน – ตอง
35. อดิศร รัตนวราหะ – พี่ต้น
36. พิชาวีฐ์ สกุลสอน – พี่บี
37-41. บุญฑริกา ไพรสราญกิตติกุล (5ท่าน)
42. ชลธิดา ศรีดามา
43. ศศิประภา ศรีเรือง
44. Taksaporn Wangkanalarp
45. Tarwaree Termnuwong
46. ศศิวิภา บุญมี
47. ลลิตา ภักดีพงษ์
48. ปณิตา รัตนพงศ์
49. ณัฐชา สุ่มทอง
50. ภูริญ ลิ้มนิธิธรรม
51. ภพรรัต ตันติวุฒิกุล
52. กัญจน์กร บุญนุ่ม
53. กีรติ วิชาธิคุณ
54. Trương Vũ Quỳnh Như
55.พิชชาพร สิงห์พลกุล
56.นภัสวรรณ สายหยุด
57.วริศ อมรชัชวาลกุล
58.ฐิติชนก จรัสจรุงเกียรติ
59.เจติยา แหวนวิเศษ
60. จารุนันท์ ผิวผาง
61. กีรติ ครุฑราช
62. กีรติ จิตรักธรรม
63. กัลยกร เหลืองทวีทอง
64. ปริสา โอภาสวิทยารักษ์
65. ศิริพร รุ่งรัตนไชย
66. ฐิติชญา สถิรเศรษฐ
67.สุธาทิพย์ ทิพย์คงคา
68. มณฑาทิพย์ ศรีเกษ
69. ศิริกุล วสุสัณห์
70. พัชรียา ยนต์นิยม
71. กัณติมา ธนานุรัตน์
72.ZHOU YING
73.WEI JING FANG
74.SUN HONGTING
75.JIANG JIAYU
76.YE JIA PING
77.WANG HAIXIANG
78.ZHU JINWEN
79.WU JIAYING
80.LI NA
81.LI YAQI
82.ZHAOSHUANG
83.ZHONG JIA LIN
84.YANG GUIZHU
85.JIANG MIAO
86.อภิมาศ พูลทอง
87.สถิดา ไกรลาศ
88. อุทัยพร หิรัญรุ่ง
89.ภัคจิรา อินทรวงศ์
90.พรรณศิริ ลิ่วชัยชาญ
91. LINDA FAN
92. พรพิมล เหลืองสุนทรชัย                                                                                                   93.GAO YALAN                                                                                                               94.CAO YU YING                                                                                                             95.XIAO QIAN                                                                                                               96.XU QIANYU                                                                                                               97.CHEN BIJIN
98.ZHOU XUAN
99.Choo Shuen Ping
100.Choo Shuen Mei                                   101.น.ส.เสาวดี เจียระไนวชิระ
102.น.ส.สุภาสินี จันทรนิกูล                               103.นายวงศ์สพัด วชิรรัตนวงศ์

**** สำหรับคนที่จ่ายแล้วแต่ไม่มีชื่อ กรุณาแจ้งมาที่ Line หรือ Inbox Facebook พร้อมรายละเอียดการจ่ายเงิน***

จัดโครงการ “คนดี อาสาทำดีถวายแม่หลวง”

เส้นทาง กรุงเทพฯ – สัตหีบ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
จัดกิจกรรมดีๆร่วมกับ ศิลปินสุดฮอตอย่าง ฝน เบลล์ จากฮอร์โมน เดอะซีรี่ย์  แฟนคลับ สมาชิกนิตยสารและสื่อมวลชน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ ”คนดี อาสาทำดีถวายแม่หลวง” เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมทำกิจกรรมอาทิ ปลูกปะการังเทียม ปล่อยลูกปลาฉลาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาสมดุลธรรมชาติ พร้อมพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นอกจากนี้ยังได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่คุณชื่นชอบพร้อมทำกิจกรรม ร่วมเล่นเกมส์ ถ่ายภาพเซลฟี่กับ ฝน เบลล์ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมรับรางวัลต่างๆมากมาย

บัตรราคา 2,800 บาท/ท่าน เดินทางโดยรถบัส รวมอาหาร 3 มื้อ
***รวมค่าใช้จ่าย การปลูกปะการังเทียม และปล่อยลูกปลาฉลาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
โทร : 0-2192-5263-4,09-7050-0222 , 09-7292-3655
www.kazz-magazine.com
Line : kazzmagazine , pittynun

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี บริษัท เหมฤทธิ์ จำกัด
ธนาคารทหารไทย สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 032-2-53941-2
ธนาคารกรุงไทย สาขาไอทีสแควร์ เลขที่บัญชี 478-0-30923-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐมนูธรรม เลขที่บัญชี 004-1-90889-0

กำหนดการ
7.00 น. – 7.30 น. ลงทะเบียน
8.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัส ณ ออฟฟิศ KAZZ MAGAZINE ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่
10.00 น .- 12.00 น. เดินทางถึงหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
ประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม , เจ้าหน้าที่กองทัพเรือแนะนำสถานที่ และทำกิจกรรมร่วมกัน
ปลูกปะการังเทียม
ปล่อยลูกปลาฉลามคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาสมดุลธรรมชาติ
นำชมพิพิธภัณฑ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และร่วมทำกิจกรรมกับศิลปินพร้อมรับของรางวัล
14.00 น. – 15.30 น. แวะพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ J – PARK Shopping Mall สไตล์ญี่ปุ่น อ.ศรีราชา
16.00 น. – 17.30 น. ร่วมทำกิจกรรมกับศิลปินพร้อมรับของรางวัล
18.00 น. – 19.00 น. รับปรัทานอาหารเย็น
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

“Do good for the Queen”

Location : Bangkok – Sattahip (Chonburi, Thailand)
A wonderful trip with Hormones The Series’ “Belle & Fon”
I would like to invite you all to join the special social event dedicated to Her Majesty, the Queen’s Birth Anniversary.
In the event, there will be many fun activities to do such as to help preserve corals and to release baby sharks back to the ocean.
Also, you will have a chance to get a tour in the navy museum guided by the Thai navy. Moreover, we will take you to worship Prince of Chumphorn Shrine.

Apart from that, you will get to enjoy more fun activities with Belle and Fon exclusively.
Trip fee : 2,800 THB/Person (3 meals + all activities fees included)
Travelled by an air-conditioned bus.
For more information please contact:
Tel. 0-2192-5263-4, 09-7050-0222, 09-7292-3655
www.kazz-magazine.com
Line : kazzmagazine , pittynun
Event Schedule
7.00 AM – 7.30 AM Registration
8.00 AM Departure from Kazz Magazine head office at Vibhavadi Rangsit Road
10.00 AM – 12.00 PM Arrive at Toey Ngarm Beach, managed under the Thai navy. The event president gives opening speech and the navy staffs gives introduction about the place and participate in preserving the corals, releasing baby sharks back to the ocean, visit the thai navy museum and worship Prince of Chumphorn Shrine.
12.00 PM – 13.00 PM Lunch and participate in fun activities with the artist and get rewards
14.00 PM – 15.30 PM Enjoy your own time at J – Park shopping mall, a japanese style mall at
16.00 PM – 17.30 PM Participate in fun activities with the artist and get rewards
18.00 PM – 19.00 PM Dinner