ปล่อย – ป๊อป ปองกูล Covered by Be Elegance (มุก วรนิษฐ์)

ปล่อย – ป๊อป ปองกูล (Covered by Be Elegance)

Re-Arranged by : ยงยุทธ มานะกรโกวิท (เอ็ดดี้ e-muzic)
ขับร้องโดย Be Elegance
วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ (มุก)

Director : ยงยุทธ มานะกรโกวิท (พี่เอ็ดดี้)
Producer : กิตติพันธ์ เหล่ายั่งยืนยง (โจ)
Camera : ยงยุทธ มานะกรโกวิท (พี่เอ็ดดี้)
Lighting : รัชกฤต บัวทอง (เบล)
Editor&SFX : ยงยุทธ มานะกรโกวิท (พี่เอ็ดดี้)

Facebook Comments