“แพนเค้ก” ร่วมปรบมือให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลทหารเรือ สู้ภัยโควิด-19

นางเอกสาว แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ในฐานะโฆษกพิเศษกองทัพเรือ และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 15 (พสบ.ทร. รุ่นที่ 15) พร้อมด้วย พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ที่ปรึกษาชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (ชมรม พสบ.ทร.) เข้ามอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ

โดยมี แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ (ชนิดน้ำ) จำนวน 4 ลิตร หน้ากากกันกระเด็น (Face shield) จำนวน 100 ชิ้น ชุด PPE 50 ชุด ถุงสำหรับหุ้มเท้า 5 แพ็ค โดยมี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาตรีหญิง ปฐวี บุญตานนท์ (หมอแก้ว) ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์ โรคติดเชื้อ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ หรือแพนเค้ก ได้กล่าวขอบคุณทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทหารเรือพร้อมปรบมือให้กับทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกฤตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานซึ่งเป็นไปตามโครงการ พสบ.ทร. ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

สั่งซื้อ Kazz Magazine ได้ที่

Facebook Comments