ปลื้มปีติ “ตูน บอดี้สแลม-มาดามแป้ง” ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 29 ม.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 โดยระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับรายชื่อบุคคลสำคัญ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2563 หนึ่งในนั้นคือ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ผู้ริเริ่มโครงการ ก้าวคนละก้าว ในการระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งเสนอชื่อโดยกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงหลายรายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ในครั้งนี้ อาทิ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานบริหารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์, นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ, นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์, นางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือ มาดามแป้ง กรรมการผู้จัดการเมืองไทยประกันภัย เป็นต้น

ขอบคุณ ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา , artiwara , panglamsam

สั่งซื้อ Kazz Magazine ได้ที่