ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดี ได้รับลายเซ็น เอม – แม็กซ์ – ตุลย์ Together With Me อกหักมารักกับผม

ประกาศรายชื่อ 20 ผู้โชคดี ได้รับลายเซ็น เอม – แม็กซ์ – ตุลย์ Together With Me อกหักมารักกับผม

จากการสั่งซื้อ Kazz Magazine 137 December Issue ปก Aim-Max-Tul

1 ปก เอม แมค ตุ่น & คุณหนึ่งแบงค์ #1 Newws2

 1. คุณจิระสุนันทชัย
 2. คุณดวงกมล วิจารณ์
 3. คุณชนกนาฎ สุวรรณมาศ
 4. คุณปราญชลี โชติพันธุ์วิษณุ 
 5. คุณปนัดดา รูปงาม
 6. คุณยุทธนากร สินทร
 7. คุณเกตุวลี ศิริโรจน์
 8. คุณศศิธร สุขสำราญ
 9. คุณวราลี โชคชัยธนากุล
 10. คุณพีรวิชญ์ สุขทอง
 11. คุณพัชรา ณ นคร
 12. คุณอริสรา รุ่งอินทร์
 13. คุณวิภาพร เมืองจวง
 14. คุณรัฐศาสตร์ บัวใบ
 15. คุณกวิน อุชุกานนท์ชัย
 16. คุณวิมลลักษณ์ ตีระวรมงคล
 17. คุณปรเมษฐ ปานเปี่ยมเกียรติ
 18. คุณนวพร กงคำ
 19. คุณปิ่นมนัส ปานศรี
 20. คุณนุชนารถ สุทธิภูต

 

ผู้โชคดีกรุณาตรวจสอบ E-mail ตามที่แจ้งไว้เพื่อรับทราบรายละเอียดการรับรางวัล

และตอบอีเมล์ดังกล่าวเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์

อย่าลืมติดตามแฟนเพจ Kazz Magazine และเว็บไซต์ https://kazz-magazine.com

เพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ในครั้งต่อไป

Facebook Comments