เปิดตัวโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่นักถ่ายทอดธรรมะ

โครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพเรียนรู้หลักธรรมะ

เปิดตัวโครงการ “เด็กธรรม นำไทย”
สร้างเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่นักถ่ายทอดธรรมะ

 

 

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผสานความร่วมมือเปิดตัวโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพเรียนรู้หลักธรรมะ หล่อหลอมพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ ฝึกฝนให้เป็นผู้นำและเป็นเยาวชนต้นแบบนักถ่ายทอดคุณธรรม – จริยธรรม สู่เพื่อนเยาวชน

 

 

โดยรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมะ มีความใฝ่ฝันอยากทำงานเพื่อสังคม สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็น 50 เยาวชนที่จะเข้าค่ายกิจกรรมอบรม 2 วัน 1 คืน โดยเยาวชนทั้ง 50 คนจะได้เรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมะ พร้อมได้รับแรงบันดาลใจในการใช้หลักธรรมนำชีวิต  จากวิทยากรผู้เป็นต้นแบบและนำธรรมะสู่ชีวิตจนเห็นผลจริง อาทิ โบวี่ – อัฐมา ชีวพันธ์ ดาราผู้พบเส้นทางแห่งความสุขโดยยึดหลักเส้นทางธรรม และ ครูซุปเค – ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง และ น้องเบส – ณัฐวัตร ครองชนม์ แฟนพันธุ์แท้ทศชาติชาดก

 

 

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  –  31 กรกฎาคม นี้  สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านทางแฟนเพจ เด็กธรรม นำไทย หรืออีเมล Dektham711@gmail.com หรือโทร. 08-5441-5544

 

 

 

 

สั่งซื้อ Kazz Magazine เล่ม 143 ฉบับเดือน มิถุนายน

หรือดาวน์โหลด E-Book