อร BNK48 ติดใจกับการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรก ทำเต็มที่กับทุกงานที่เข้ามา

อร BNK 48 ติดใจกับการแสดงหนังครั้งแรก หากมีงานเข้ามาติดต่อได้ อร...

KAZZ Selected : คนธรรมดาที่มองความปกติด้วยมุมปกติ “อาย – กมลเนตร เรืองศรี”

กมลเนตร เป็นชื่อที่มีความหมายว่า “ตางามดุจดอกบัว” (เราเสิร์ชจากเว็บไซต์)...